Irma Brandeggen Blaker

Irma Blaker - Hillevåg Fysioterapi og Trening

Irma Brandeggen Blaker

Utdannet fysioterapeut fra  Bergen, og med en mastergrad i helsefagvitenskap fra Universitetet i Oslo. Interessefelt er ortopedi og revmatalogi, og har hatt en bistilling tilknyttet et forskningsprogram (Fysioprim) ved Universitet i Oslo i ti år fra 2010 – 2020. 

Forskningsfeltet har primært vært om hofte- og kneartrose, og det har lokalt vært gjennomført et tverrfaglig forskningsprosjekt sammen med pasienter, fysioterapeuter og fastleger i Stavanger og ortopedisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus.  Hun  er opptatt av tverrfaglig samhandling til beste for pasientene . 

Hun  har også sittet i styret faggruppa for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i to perioder.  

Kontakt oss

Samarbeidspartnere

Vi er under samme tak som Nemus Stavanger og har derfor tverrfaglig samarbeid med helprivate fysioterapeuter, kiropraktorer, massør og akupunktør.