Behandling

Fysioterapi

Fysioterapi er behandling og øvelser rettet mot å bedre problemer i muskel- og skjelettapparatet. Det er en klinisk og forebyggende behandling som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorstasjon.

Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.

Fysioterapeuter har spesialkompetanse på muskel- og skjelettapparatet og er sentrale i forebygging og behandling av belastningslidelser. Du kan komme direkte til fysioterapeut uten legehenvisning.

Manuell terapi

Manuellterapeuter er fysioterapeuter med videreutdanning innen muskel- og skjelett systemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.

I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialisthelsetjenesten.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut som har driftstilskudd fra kommunen.
Manuellterapeuten kan også sykmelde.

Idrettsmedisin

Idrettsmedisin er en fordypning i helsefremmende, forebyggende og behandlende fysioterapi for idrettsutøvere og mosjonister i alle aldersgrupper. Det gjelder rehabilitering av både akutte skader og belastningslidelser. Det blir satt mål for opptreningen og diagnose, omfang og pasientens generelle treningstilstand blir tatt hensyn til.

Kontakt oss

Samarbeidspartnere

Vi er under samme tak som Nemus Stavanger og har derfor tverrfaglig samarbeid med helprivate fysioterapeuter, kiropraktorer, massør og akupunktør.