Joakim Særheim

Joakim Særheim

Bachelor i fysioterapi 2006.

Master i manuellterapi i Perth, Australia i 2009.

Godkjennt manuellterapeut i 2010.

Master i idrettsfysioterapi Perth, Australia i 2015.

Kontakt oss

Samarbeidspartnere

Vi er under samme tak som Nemus Stavanger og har derfor tverrfaglig samarbeid med helprivate fysioterapeuter, kiropraktorer, massør og akupunktør.